Flamhärdning är en härdmetod, som utnyttjas för att öka ythårdheten på ett obehandlat eller seghärdat stål med bibehållen seghet i kärnan. Godset som ska flamhärdas värms till rätt härdtemperatur varefter det kyls i vatten, olja eller luft. Det är då viktigt att ha tillräckligt med opåverkat gods bakom den flamhärdade ytan, som kan avleda värmen tillräckligt fort.

Härddjup

Vid flamhärdning erhålles ett hårdhetsskikt om ca 3-5 mm djup och kan med fördel användas på stål med hög kolhalt som SS 2244 eller SS 1650. En anlöpning efter härdning är ibland lämpligt, men ej nödvändigt, för att minimera sprickrisken.

Hårdhet

Uppnåbara hårdheter är beroende på legering, men ligger vanligtvis i intervallet 50-60 HRC. Flamhärdning kan trots begränsad lokal påverkan orsaka viss formförändring, vilket bör beaktas så att bearbetningsmån efter härdning finns kvar.

Exempel på detaljer som flamhärdas

Slitringar, travershjul, wireskivor, kurvor, löphjul m.m. kugghärdning av kugghjul, drev och kuggstänger. Paletter, bockverktyg, linjaler och övriga verktyg.

Rekommenderad arbetsoperation

Grovbearbetning
Avspänningsglödgning
Färdigbearbetning
Flamhärdning
Finjustering eller slipning