Fokus på ren teknik

Det har hänt en del på de 40 år som vi varit verksamma. Idag har miljön ett större fokus än någonsin, även för oss. Och vi är stolta över att kunna erbjuda mer miljövänliga och rena tjänster.

Miljön är viktig för oss

Vi är stolta över att kunna erbjuda mer miljövänliga och rena tjänster. Så som nya moderna ugnar och en egen kvävgas-anläggning som minimerar onödiga transporter.

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.